Nắng Thu

Mùa này ánh nắng thật vàng rọi vào khung cửa, soi bóng thật lạ lên bức tường, tạo thành những bức tranh thật đẹp

Autum ray Đọc tiếp “Nắng Thu”

%d người thích bài này: