Càn Khôn Thập Linh

Mới vừa đó đã tập được vài năm – các thế có sự biến đổi để phù hợp hơn với những người mới tập – Cám ơn sự dìu dắt của anh chị Nguyền Minh Châu, một trong những người thầy tận tâm ân cần trong môn tập Càn Khôn Thâp Linh

Năm 2009 Đọc tiếp “Càn Khôn Thập Linh”