Bước Không Qua Số Phận – Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc sanh năm 1950 tại Đà Nẵng, hiện đang sống tại Sài Gòn. Ông kể lại cuộc đời mình và người bạn chí thân tên Nhân (Siêu Nhân) mà ông cho là một THIÊN TÀI BỊ ĐOẠ. Cả 2 người đều là Sinh Viên ưu tú du học ở Pháp …Cuộc đời 2 người thăng trầm theo vận mệnh từ năm 1964 đến năm 2011 là một đoạn đường rất dài …Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện hồi ký rất hay! Mời bạn đọc:

BƯỚC KHÔNG QUA SỐ PHẬN

Những lời thơ của Nguyễn Du vẫn còn vang vọng đâu đây:

Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Đọc tiếp “Bước Không Qua Số Phận – Đỗ Duy Ngọc”

%d người thích bài này: