Tag Archives: hồi ký của bạn – SaiGon xưa – định mệnh – số phận

Bước Không Qua Số Phận – Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc sanh năm 1950 tại Đà Nẵng, hiện đang sống tại Sài Gòn. Ông kể lại cuộc đời mình và người bạn chí thân tên Nhân (Siêu Nhân) mà ông cho là một THIÊN TÀI BỊ ĐOẠ. Cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đọc và Nghe | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?