Thiên Thu – Nguyễn Đức Quang


Hòa âm: Nguyễn Minh Châu

Hôm nay là ngày cuối bạn bè thân hữu đến chào tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang – ấu tím chỉ biết hát lại những bài hát nhạc sĩ đã viết để tưởng nhớ ông – ấu tím cám ơn anh Nguyễn Minh Châu đã đàn để ấu tím thực hiện được điều này.

Những bài hát này một thuở ấu tím đã hát mê man, cho bạn bè nghe trong những đêm lửa trại với chiếc đàn thùng với ba gam chính được dậy đếm bằng cách bấm đốt ngón tay 1-4-5, gam đô đốt số 1 – tiếp tục đếm rê mi bỏ, fa đốt số 4 sẽ theo gam đô trưởng hay thứ, để đốt số 5 là gam sol, phải dùng sol 7 – âm nhạc đối với hướng đạo sinh là những gam hùng mạnh và chỉ cần biết đánh những điệu fox, march 2/4 . Nhưng càng về đêm, không khí quanh đống lửa nhẹ dần chùng dần xuống, gảy thật nhẹ, nhịp 4/4 3/4 và hát – nhạc tình dù lúc ấy, tình chỉ là con đom đóm chớp tắt trong đêm.

Ngày mai, thân xác của người nhạc sĩ một thời dính líu với tuổi trẻ của ấu tím sẽ được hỏa táng, nhưng những bài hát tâm huyết của ông sẽ sống mai trong lòng người hâm mộ.

Vĩnh biệt trưởng Nguyễn Đức Quang – vĩnh biệt người thầy đã dậy tôi yêu quê hương – tính nhân bản qua âm nhạc của ông.

Như Hoa Ấu Tím. Đọc tiếp “Thiên Thu – Nguyễn Đức Quang”

%d người thích bài này: