Tag Archives: Stanford Palo Alto – mua sắm – Sprikles – cupcake – mẹ con

Ngày 4 tháng 2

Tháng này là tháng của tình nhân – sáng nay thứ 7 trời trong mây xanh lờ lững, thành phố San Jose thiếu nước, đài truyền hình đài phát thanh vừa khen trời đẹp lại thêm câu – vẫn mong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Gia Đình, Tản Mạn | Thẻ | 2 phản hồi