Tag Archives: thơ rời

Đi Với Về Có Cùng Nghĩa Như Nhau ?

Ngày bỏ đi không dám nói Ngày trở về không hé môi Đi một lần là cách biệt Về một lần là hỡi ơi ! Hỡi ơi! Mẹ ta xưa hề! Mất Hỡi ơi! cõi lòng ta hề! Đau Tình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mình Riêng, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?