Đi

Ngày xưa lắm, trước khi lấy chồng, tôi có một ước mơ đựoc chụp hình dưới chân tháp Eiffel, một tuần nữa thôi hai vợ chồng sẽ đi thăm Châu Âu, để thực hiện ước mơ này của tôi.

Chúng tôi đọc các tin tức từ các trang mạng, các kiến thức tổng hợp của các du khách đã từng đi đây đi đó – tập vài câu chào hỏi theo ngôn ngữ địa phương, tôi hiểu khi tôi thích thú nhìn người ngoại quốc học tiếng nước tôi, hẳn họ cũng thú vị khi nhìn môi tôi mấp máy phát âm ngôn ngữ của họ.
Ciao, salve come sta
Comment allez-vous Đọc tiếp “Đi”

Về Già

Tôi không dám khẳng định ngày mai bạn hay tôi sẽ trúng số, nhưng chắc chắn một điều trong tương lai tôi và bạn sẽ già . Câu đầu môi : Sinh Lão Bệnh Tử nghe như đùa mà có thật . Sinh : Mình không lựa chọn đuợc – Lão Bệnh Tử cũng không thể từ chối . Tôi thắc mắc giữa khoảng Sinh và Lão Bệnh Tử là cái gì tại sao không thấy nhắc đến . Hay tại trong khoảng đó tôi-bạn có quyền quyết định có quyền chọn lựa để đến lúc Lão Bệnh Tử có những phận số khác nhau. Sống luyện tội, ăn năn tội truớc khi chết hay thanh thoả hồn xác rũ áo ra đi. Chuyện kèn trống tiễn đưa không cần thắc mắc triệu người quen có mấy người thân khi lìa trần có mấy người đưa? Đọc tiếp “Về Già”

%d người thích bài này: