Tháng 7 – 23 năm

Ngày đến San Jose 4 tháng 7 năm 1991. Có gì lạ hơn ngày đầu không ?
– 23 năm biết thêm nhiều con đường, không bị đi lạc.
– bớt bị trọ trẹ phát âm tiếng của người ta.
– xem pháo bông không bịt tai.
– đi máy bay không sợ ngã.
– lẩm cẩm quên trước quên sau.
– còn tiếp . . . sẽ viết tiếp . . .

%d người thích bài này: