Xôi Chè

Xôi Chè
Hôm qua Chủ Nhật thích ghê
Xế chiều mẹ dọn xôi chè một mâm
Cha con ai nấy đều ăn
Chè đường ngọt xớt trộn dầm với xôi
Xôi vò nếp dẻo, đậu bùi
Lẫn trong vị ngọt có mùi nhài thơm
Cha con tấm tắc khen ngon
Mẹ cười nhìn thấy hết trơn mâm chè!

Đọc tiếp “Xôi Chè”

Thời Gian

Các bạn thương yêu! Khoảng thời gian này quá nhiều biến cố xảy ra cho thế giới – từng quốc gia – từng gia đình và trong chúng ta ai cũng còn chút liên hệ máu mủ hay bè bạn thân thiết còn sống tại Việt Nam, chúng mình buồn lo và nhiều cảm xúc về sự mất còn. Càng thương yêu càng đau lòng khi mất đi phải không? 
Chẳng lẽ không thương yêu nữa để không đau lòng khi bị mất đi? Không đâu cứ thương yêu khi còn có thể để khi bị mất không tiếc nuối mình chưa yêu đủ người đã ra đi, và quan trọng nhất là tỉnh táo nhận thức rằng sự ra đi khỏi cõi đời này là chuyện bắt buộc phải đến cho từng người chỉ là trước hay sau. Sự ra đi của người trẻ là điều đau lòng cho cha mẹ và người thân nhiều nhất nhưng với thời gian sự đau buồn cũng sẽ tan dần đi!

Hoàng hôn vạt sáng cuối ngày
Long lanh trong mắt tạ từ tiễn đưa
Hoa nào kết trái cầu mưa
Hoa nào rụng xuống đất vườn ươm cây
Cũng là một cách chia tay
Cũng là một cách ngất ngây cuộc đời
Còn đây hai tiếng: Xin vâng!

Nếu không xin vâng theo sự tuần hoàn của đất trời cũng chẳng thế nào trả lại hơi thở cho nguồn sống đã tắt

Đọc tiếp “Thời Gian”
%d người thích bài này: