A conversation with…

A conversation
with…

Ông nhà quàn buổi chiều ghé ngang nhà thảy cho tấm “blueprint” của “Le Cercueil de Blanche-Neige”. Chưng hửng:
– Tôi đã order đâu, còn đang suy nghĩ mà.
Mr. Death’s Happy nháy nhó:
– Nghĩ chi cho nhức đầu. Trước sau gì cũng phải đến lúc. Chuẩn bị trước vẫn hơn.

– Cây cần nước, coffin cần cemetary. Tôi chưa tìm ra mảnh đất nào muốn nằm. Đọc tiếp “A conversation with…”

%d người thích bài này: