Tag Archives: Lãng đãng

Before Sunrise…

1. Soi gương, nhìn lại mình. Cái khuôn mặt đăm đắm đó khi mặt trời lên rồi sẽ vĩnh viễn biến mất, hỏi có tiếc không? Ừ thì cũng hơi tiêng tiếc. Rồi lũ phấn son/gương lược sẽ buồn biết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Của Người Ta, Phù Dung | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?