Nếu . . .

Nếu không là con của bạn thân mình, thì tin tức về Steven Vo sẽ thế nào ?

http://kobi5.com/news/item/kingsley-identifies-missing-student-pilot.html#.VXX_uNJVikr
funeral5
Không thể tưởng tượng được – chỉ trong vài tiếng đồng hồ cha mẹ mất con – em mất anh – và nỗi buồn làm sao nguôi ngoai.
Tôi dự thánh lễ an táng – dự nghi thức quân đội dành cho Trung Úy Steven Võ người có nụ cười rạng rỡ – trẻ trung, người con trưởng được bố mẹ thương yêu – dạy dỗ nên người hữu dụng cho tổ quốc .

funeral6 Đọc tiếp “Nếu . . .”

%d người thích bài này: